Tomáš Rajčan

Tomáš Rajčan, absolvent Fakulty riadenia a informatiky, Univerzita Žilina, pracuje v oblasti koncepčnej prípravy a návrhu informačných systémov pre energetiku. Špecializuje sa na problematiku plánovania a riadenia výroby, distribúcie a spotreby energií. V súčasnosti vedie úsek energetiky a priemyslu v spoločnosti IPESOFT.