Prednášatelia

Andrej Juris

Predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

Blahoslav Němeček

partner EY tímu poradenstvo pre klientov z odvetvia energetiky v regióne Strednej a juhovýchodnej Európy

Juraj Krajcar

predseda Predstavenstva ZSE Energia

Martin Sliva

Senior konzultant EY

Jan Tůma

vedúci odd. obchodovania s emisiami MŽP ČR

Ján Karaba

riaditeľ SAPI a OZE

Martin Hrdlička

majiteľ, Hrdlička Holding

Tomáš Rajčan

riaditeľ úseku energetiky a priemyslu, IPESOFT

Petr Leština

IBM Cloud

Libor Láznička

riaditeľ úseku vývoja, SFÉRA

Adam Muška

IBM Security Presales Consultant

Ivan Trup

obchodno-technický riaditeľ, Microstep - HDO

Martin Frolo

IBM Cloud & Cognitive Software Business Unit Manager, Slovenská a Česká republika

Peter Chochol

moderátor panelu