Rastislav Neczli, konzultant, ITMG

Absolvent fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity Bratislava, odbor Informačné technológie vedľajšia špecializácia účtovníctvo a daňovníctvo. Už počas štúdia sa venoval problematike manažérskych informačných systémov a informačnej podpore riadenia podnikov. Svoje skúsenosti využíval aj ako odborný asistent na katedre aplikovanej informatiky Ekonomickej Univerzity, kde pôsobil takmer 7 rokov. Okrem pracovného zaradenia ako konzultant v spoločnostiach (CABS, Unit CS, Interdata, FDS a MIM) bol zároveň zakladajúcim členom a predsedom Spoločnosti pre controlling a informačný manažment. Je členom výkonného výboru pre Slovenkej spoločnosti pre systémovú integráciu a zároveň vedúci sekcie Business Intelligence.(www.sssi.sk) Okrem spoločnosti SSSI je členom dozornej rady Best Practise User Group (www.bpug.sk) a zakladajúcim členom a predsedom dozornej rady Eurocloud Slovakia (www.eurocloud.sk). Od roku 2005 je prizývaný ako evaluator pre výskumno-vývojové projekty v rámci 6 a 7 rámcového programu Európskej únie. Od decembra 2015 je spoločnosť ITMG, s.r.o. prvým akreditovaným školiacim strediskom v Európe pre Eurocloud Star Audit program s 4 certifikovanými trénermi. Rastislav Neczli je v súčasnosti akreditovaný konzultant a školiteľ. V rámci svojich aktivít sa zoberá založením sociálneho podniku, ktorý pomáha osobám postihnutým autizmom uplatniť svoje jedinečné schopnosti v oblasti IT (www.inclusion.sk )