Close

Pokročilé stratégie znižovania rizík a praktické nástroje a techniky pre ich posudzovanie

Konferencia, 20.03.2019
Austria Trend Hotel, Bratislava

Pavol Adamec

Certified in good standing:

Certified Information Systems Auditor (CISA),  Certified Information Security Manager (CISM),  Certified Information Systems Security Professional (CISSP), Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT)

Vladimíra Duniková

Dlhodobo sa venuje realizácii projektov v oblasti strategického, procesného, projektového manažmentu, riadenia rizík a znalostí.  Pôsobí ako členka technickej komisie TK 22 Kvalita pri ÚNMS SR a delegovaná členka medzinárodnej technickej štandardizačnej komisie ISO pre oblasť riadenia rizík ISO/TC 262 Risk Management.

Iveta Šťavinová

Má 25 rokov praxe v oblasti informačných technológií vrátane riešení pre implementáciu vyššej úrovne bezpečnosti informačných systémov, skúsenosti s návrhom bezpečných a vysoko dostupných nasadení dátových úložísk, implementáciou bezpečnostných prvkov pre relačné databázy (šifrovanie, riadenie prístupu, masking, auditing), SOC ako cloud služba, CASB a pod.

Ľubomír Kubinec

Implementoval systémy manažérstva vo viac ako 60- tich spoločnostiach. Je externým audítorom pre systémy manažérstva kvality podľa požiadaviek noriem ISO 9001. Je školiteľom pre uplatňovanie manažérskych nástrojov a metód využívaných v oblasti zlepšovania procesov (SPC,FMEA, 8D, Diagram príčina –dôsledok, BCP, Paretov princíp, 5W, a iné). 

Radoslav Čupík

Vo firme FBE pôsobí od roku 1998 ako manažér projektov v oblasti zlepšovania kvality a výkonnosti procesov, vrátane manažmentu rizík.   Najvýznamnejšie referencie: Škoda Auto Mladá Boleslav, VOLKSWAGEN SLOVAKIA, Mondi SCP, Emerson, ZF Slovakia, Allianz Slovenská poisťovňa, Miba Sinter.

Zsolt Géczi

Regional Account Manager Slovakia, FORTINET

Jiří Knapek

Konzultant SW Primavera. Podieľal sa na viacerých projektoch riadenia rizík – dodávky SW Risk management tool,  GDPR/DPO, dodávka  SW GDPR asistenta – SW propodporu práce DPO a procesů GDPR.

Ivan Samel

Certified project manager IPMA, PRINCE2. Majiteľ vzdelávacej firmy a poradenskej spoločnosti od roku 1996. Odborná prax v oblasti Projektového manažmentu od roku 2001.