Vladislav Jurík

Vladislav Jurík vyštudoval Fakultu podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. V minulosti sa venoval regulácii v Slovenských elektrárňach a neskôr v Stredoslovenskej energetike. V súčasnosti pracuje ako riaditeľ sekcie regulácia v Stredoslovenskej distribučnej, a.s.