Richard Kabele

Aktuálně spolupracuje zejména s českým a slovenským provozovatelem přenosové soustavy společnostmi ČEPS a SEPS, kde využívá své více než desetileté zkušenosti nabyté na pozici vedoucího odboru Rozvoj energetických trhů v ČEPS. Aktuálně se zaměřuje především na konzultace v oblasti implementace evropské energetické legislativy, kam spadá zejména legislativní balíček „Čistá energie pro všechny Evropany“ a implementace síťových nařízení. Přednáší na téma vyhodnocení a zúčtování odchylek a regulační energie. Byl zapojen do mnoha rozvojových projektů jako například propojení českého, slovenského, maďarského a rumunského trhu formou market coupling (projekt 4M MC), realizaci vyrovnávacího trhu s regulační energií v ČR provozovaným operátorem trhu a implementaci vzájemné výměny systémových odchylek (tzv. imbalance netting, projekty e-GCC a IGCC). Vystudoval ČVUT, Fakultu elektrotechnickou v Praze.