Peter Chochol

vedúci úseku obchodu, SFÉRA

Ing. Peter Chochol, PhD. je skúsený odborník zameraný na vyspelé informačné a komunikačné technológie (IKT), predovšetkým v sektore energetiky a sieťových odvetví. Vyštudoval Technickú univerzitu v Košiciach na Fakulte elektrotechniky a informatiky, kde získal aj vedecký titul. Participoval na mnohých projektoch zameraných na reštrukturalizáciu, konsolidáciu a zlepšenie efektívnosti podnikania. Aktuálne sa venuje komplexným riešeniam pre organizátorov trhu s elektrinou, inteligentným meracím systémom, technológiám inteligentných sietí a riešeniam pre zvyšovanie energetickej efektívnosti. V minulých rokoch bol riaditeľom prevádzky a vývoja IT divízie v Slovenskom plynárenskom priemysle, manažérom energetických riešení v spoločnosti Atos IT Solutions and Services a neskôr vedúcim riadenia energetických dát a merania v Západoslovenskej distribučnej. Od júna 2018 pracuje v spoločnosti SFÉRA, a.s.