Peter Chochol

Ing. Peter Chochol, PhD.

Vyštudoval Elektrotechnickú fakultu vysokej školy technickej v Košiciach. Má viac ako 25 ročné skúsenosti v energetike. Zameraný predovšetkým na návrh architektúry, implementáciu a prevádzku rozsiahlych podnikových informačných systémov. So skúsenosťami z mnohých projektov zameraných na reštrukturalizáciu, konsolidáciu a zvyšovanie podnikovej efektívnosti. Inovatívny, využívajúci výsledky projektov vedy a výskumu a moderné technológie na zabezpečenie čo najvyššej pridanej hodnoty a udržateľnosti pre podnikanie. V súčasnosti orientovaný na riešenia Smart Metering, Smart Grid a Smart Homes. V tejto oblasti sa podieľa na niekoľkých projektoch vedy a výskumu v Centrách excelentnosti v spolupráci s univerzitami a inými komerčnými subjektmi v Slovenskej republike.