Martin Sliva

Mgr. Martin Sliva, PMP

Pracuje v spoločnosti Ernst&Young ako seniorný poradca pre odvetvie energetiky so zameraním na Power&Utilities sektor a obnoviteľné zdroje, venuje sa Európskej a domácej elektroenergetickej legislatíve, poskytuje poradenstvo v oblasti obchodovania a trhu s elektrinou vrátane inovatívnych modelov, flexibility v sústave, Smart Grid a regulačného prostredia. Kariéru začal na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky, kde bol členom vyjednávacieho tímu za Slovenskú republiku v Rade Európskej únie pri rokovaniach o 3. energetickom liberalizačnom balíčku a podieľal sa na jeho zavedení do slovenskej energetickej legislatívy. Následne pôsobil ako projektový manažér v operátorovi trhu s elektrinou OKTE, a.s., kde riadil projekty zavádzania správy a zberu nameraných údajov vrátane IMS, registrovaného oznamovacieho miesta pre obchodné transakcie na veľkoobchodnom trhu, súladu spoločnosti s GDPR a vydavateľa záruk pôvodu zelenej elektriny. Martin vyštudoval Fakultu politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, odbor Medzinárodné vzťahy a diplomacia. Kvalifikáciu si doplnil absolvovaním ďalšieho vzdelávania v oblasti Manažment európskych záležitostí na Univerzite Komenského v Bratislave a certifikáciou projektového manažéra PMI Project Management Professional.