Libor Láznička, nezávislý expert

Mgr. Libor Láznička, MBA

Vyštudoval Matematicko-fyzikálnu fakultu Univerzity Komenského v Bratislave v odbore matematika a informatika a Brno Internation Business School so zameraním na podnikový a strategický manažment. V rokoch 1996-2023 pôsobil v spoločnosti sféra, a.s., na pozícii riaditeľa úseku vývoja. Spolu so svojím tímom odborníkov v oblasti energetiky a informačných technológií realizoval projekty denného a vnútrodenného trhu s elektrinou vrátane regionálnej integrácie, centrálneho dátového skladu nameraných údajov, zúčtovania odchýlok, centrálnej fakturácie poplatkov za prevádzkovanie systému, reportovania obchodných transakcií do ACER, podpory procesov dodávateľov elektriny a plynu, podpory procesov  prevádzkovateľov prenosovej a distribučných sústav, zberu a správy nameraných údajov z elektromerov. Aktuálne sa zameriava na problematiku zdieľania elektriny, energetických komunít, agregácie flexibilty, akumulácie a výmene dát na trhu s elektrinou.