Jan Tůma

Jan Tůma pracuje na Ministerstvu životního prostředí, na odboru energetiky a ochrany klimatu. Od roku 2010 je vedoucím oddělení obchodování s emisemi a je zodpovědný za implementaci systému EU ETS v České republice, včetně evropských vyjednávání a souvisejících agend tržních mechanismů ke snižování emisí skleníkových plynů (uhlíková daň, uhlíkové clo atd.). Mezi tyto mechanismy spadají i fondy financované z prodeje emisních povolenek, zejména Modernizační a Inovační fond."