Ján Karaba

riaditeľ Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE

Od roku 2019 riadi Slovenskú asociáciu fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI), ktorá je najväčším profesionálnym záujmovým združením obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku. Hlavným poslaním asociácie je podpora rozvoja udržateľnej obnoviteľnej energetiky. Má takmer 15-ročné skúsenosti s prípravou, výstavbou a prevádzkou energetických projektov zameraných na využívanie obnoviteľnej energie. Získal magisterský titul z Viedenskej technickej univerzity v odbore OZE.