Ján Karaba

Riaditeľ Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE

Od roku 2019 zastáva funkciu riaditeľa Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI), aktuálne najväčšej asociácie odvetvia obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku, v ktorej predtým 6 rokov pracoval ako člen výkonného výboru. Vyštudoval odbor Podniková ekonomika a Finančný manažment na Vysokej škole ekonomickej v Prahe a neskôr získal druhý magisterský titul v odbore Obnoviteľná energia na Viedenskej technickej univerzite. Svoju pracovnú kariéru začal ako projektový manažér v spoločnosti SolarEnergia, s.r.o., v ktorej už vyše 10 rokov pôsobí ako výkonný riaditeľ. Profesne sa venuje developmentu, realizácii a manažmentu projektov OZE a rozvoju projektov zvyšovania energetickej efektívnosti. Zaujíma ho uplatňovanie inovatívnych technológií a globálne trendy v odvetví obnoviteľnej energetiky.