Ivan Trup

Je absolventom Gymnázia v Senici so zameraním na fyziku, matematiku a informatiku. V roku 1994 úspešne ukončil Fakultu elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave v odbore Konštrukcia počítačov a informatika. Od ukončenia štúdia dodnes pracuje v spoločnosti MicroStep – HDO s.r.o., pričom zastával rôzne pozície a spolu so svojim tímom sa venoval návrhu, vývoju a programovaniu embedded zariadení, návrhu a vývoju DPS, automatizácii budov, technológii fotovoltaických elektrární a mnohým ďalším zaujímavým výzvam. V súčasnosti pôsobí ako obchodno-technický riaditeľ.