Blahoslav Němeček

Blahoslav Němeček je partnerom tímu poradenstvo pre klientov z odvetvia energetiky v regióne Strednej a juhovýchodnej Európy. Od roku 2012 sa v EY venuje medzinárodným integračným projektom v elektroenergetike a plynárenstve, tvorbe stratégií pre regulované aj neregulované subjekty v energetike naprieč Európou a spolupracuje s orgánmi štátnej správy na tvorbe novej energetickej legislatívy. V regióne strednej a juhovýchodnej Európy sa tiež podieľal na mnohých úspešných transakciách. Blahoslav sa v súčasnosti zameriava predovšetkým na tému digitalizácie sektora a dekarbonizácie a najradšej sa venuje dizajnu trhu. V minulosti pôsobil ako zakladateľ a podpredseda Energetického regulačného úradu (ERÚ), ako člen Rady regulátorov Agentúry pre spoluprácu energetických regulátorov (ACER) a ako zástupca Energetického regulačného úradu v Rade európskych energetických regulátorov (CEER). Blahoslav vyštudoval Elektrotechnickú fakultu na Českom vysokom učení technickom v Prahe, kde získal inžiniersky a neskôr tiež doktorský titul v odbore Ekonomika a riadenie v energetike. Na University of Florida absolvoval program na reguláciu utilít a stratégie v energetike.