Andrej Juris

Nový predseda ÚRSO Andrej Juris pôsobil 15 rokov v spoločnosti Západoslovenská distribučná. Vzdelanie: 2008 Executive MBA in Energy Utility Management, Jacobs University, Nemecko, 1997 MPA in Economic and Public Policy, Princeton University, USA, 1988 Ing., Ekonomika a riadenie strojárskej výroby, Slovenská technická univerzita, SR.

Od októbra 2019 Odborný poradca, Energy Sigma Advisory, Bratislava | Poradenstvo v oblasti stratégie a transformácie energetiky, rozvoja inovácii, riadenia transformačných projektov a trvalého zlepšovania, rozvoja líderstva a riadenia tímov.

2004 – 2019 Predseda predstavenstva / Riaditeľ pre stratégiu a rozvoj, (zástupca investora EON AG) Západoslovenská distribučná, skupina ZSE, Bratislava | Riadenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy (~ 600 mil. eur obrat a 1 500 zamestnancov), riadenie strategických a inovačných projektov, riadenie stratégie a rozvoja spoločnosti.