Juraj Randus

zástupca riaditeľa a manažér kvality, Slovenská národná akreditačná služba

Ukončené vzdelanie: VAAZ Brno, konštrukcia leteckých motorov (1988)

Pracovné skúsenosti :  10 rokov praxe v strojárskej výrobe (1988 – 1997);  17 rokov praxe v akreditovanom skúšobnom laboratóriu a v akreditovanom certifikačnom orgáne (1998 – 2013); 23 rokov skúseností so systémami manažérstva (1998 – 2021)

Súčasnosť: Sedem rokov zamestnaný v SNAS Bratislava ako manažér kvality a vedúci posudzovateľ na akreditáciu certifikačných orgánov na systémy manažérstva a certifikačných orgánov na produkty, procesy a služby, člen Horizontálneho harmonizačného výboru Európskej akreditácie (EA HHC)