Plán konferencií 2021

30. 6. 2021 IT právo “Digitálny svet a zmluvné vzťahy”

14.9. 2021 “Manažment rizík”

19.10.2021 “Predkonferenčné workshopy Projektový manažment”

20.10.2021 “Projektovy manažment”

24.11.2021 “Transformácia energetiky”