Plán konferencií 2024

14.3.2024  "Energetické spoločenstvá"

4.4.2024 "Zmluvy a zmluvné vzťahy v IT a kybernetickom priestore"

15.5.2024 “Nová energetika. Inovatívne spôsoby podnikania v energetike”

18.9. 2024 "Bezpečnostné hrozby v kybernetickej infraštruktúre 2024"

23.10.2024 "Projektový manažment"

20.11.2024 “Inteligentné energetické siete”