Plán konferencií v roku 2020

Pripravujeme (registrácia už začala)

8.9.2020 Riadenie rizík v dynamickom podnikovom prostredí

DaubleTree by Hilton, Bratislava   

Pripravujeme (registrácia už začala)

24.9.2020 IT právo 2020: Digitálny svet a právne aspekty jeho fungovania

DaubleTree by Hilton, Bratislava 

Uskutočnené podujatie

CLOUD V DIGITÁLNEJ EKONOMIKE 2020+. O kvalitu a bezpečnosť služby ide v prvom rade. (virtuálna konferencia, 18.6.2020)

V pláne

20.10.2020 predkonferenčné workshopy Projektovy manazment

21.10.2020 konferencia Projektovy manazment

25.11.2020 Nová energetika – trendy a stratégie