Virtuálna konferencia 

CLOUD V DIGITÁLNEJ EKONOMIKE 2020+.

O kvalitu a bezpečnosť služby ide až v prvom rade.

virtuálne | www.digit.sk/cloud 

virtuálne

Miesto konania

2020 / 09:00

Datum konania

0
Prednášok
0
Expertov
0
+
Účastníkov

Program

Hlavné témy

• Cloud a digitálna transformácia • Cloud a kybernetická bezpečnosť• Infraštruktúra a technológie – bezpečnosť a kvalita služby na prvom mieste
• Cloud v ekosystéme dátového centra
• Dodávateľ služby (subdodávatelia) – odberateľ služby: zmluvne vzťahy, riešenie sporov, vymedzenie zodpovednosti.

09:00 - 09:20 Cloud ako cesta k digitálnej transformácii

Rastislav Neczli, konzultant, ERPClub.eu

V prezentácii budeme širšie komentovať poznatky z medzinárodného prieskumu Cloud research report Capita.  Zúčastnilo sa ho 200 manažérov, prevažne veľkých firiem, ale viaceré zistenia z prieskumu korešpondujú aj so slovenskou realitou. Zámerom prieskumu bolo zistiť, ako manažéri s rozhodovacou právomocou vnímajú cestu, resp. prechod  ich organizácie cloudovou migráciou a digitálnou transformáciou. Ukázalo sa, že k trom najvyšším prioritám opýtaných podnikov  patrí cloudova migrácia (72 perc.), digitálna transformácia (61%), proces utomatizácie (45%) a v neposlednom rade umelá inteligencia a strojové učenie (31%). V  prezentácii sa budeme podrobnejšie venovať cloudovej migrácii.

09:20 - 09:50 Multi-cloud riešenie realitou

Miroslav Petrek, SWG Technical Sales and Services Manager, IBM Cloud and Cognitive Software
Martin Frolo, IBM Cloud & Cognitive Sales leader

IT prostredie našich zákazníkov je heterogénne a do budúcnosti bude hybridné, nakoľko celá škála IT technológií je už dnes prevádzkovaná ako cloudová služba (e-mail, zdieľanie dát, online chat a pod.). Zákazníci svoje kľúčové systémy stále prevádzkujú "on-premise" a nekritické systémy často "off-premise" - teda u lokálneho alebo globálneho cloudového poskytovateľa. Do budúcnosti však aplikácie a systémy budú umiestnené podľa aktuálnych potrieb a preto musia byť dostatočne flexibilné, aby boli pripravené na cloudové prostredie. V prezentácii bude predstavených niekoľko reálnych scenárov dokresľujúcich fakt, že multi-cloud prístup má v súčasnom IT svete svoje nezastupiteľné miesto.

09:50 - 10:15 Multi-cloud - ako to môže vyzerať v praxi

Eduard Gers,  IBM Services
Petr Leština, IBM Watson & Cloud Platform Sales Leader

Súčasné IT prostredie našich zákazníkov je heterogénne a do určitej miery aj hybridné, nakoľko celá škála IT technológií je už dnes prevádzkovaná ako cloudová služba (e-mail, zdieľanie dát, online chat a pod.). Zákazníci svoje kľúčové systémy stále prevádzkujú "on-premise" a nekritické systémy často "off-premise" - teda u lokálneho alebo globálneho cloudového poskytovateľa. Multicloud prináša rad výhod - umožňuje našim zákazníkom vybrať to najlepšie čo jednotliví poskytovatelia ponúkajú, eliminuje riziká "vendor lock-in" a to všetko vo flexibilných modeloch "pay-as-you-go", formou prevádzkových nákladov k dispozícii prakticky okamžite bez nutnosti veľkých kapitálových investícií. Celú škálu IBM služieb možno prevádzkovať v hybridnom móde (on-prem/off-prem) a taktiež aj v kombinácii s cloudovými službami iných poskytovateľov. Táto prednáška predstaví okrem iného unikátne vlastnosti IBM Cloudu a spomenieme taktiež niekoľko reálnych scenárov dokresľujúcich fakt, že multi-cloud prístup má v súčasnom IT svete svoje nezastupiteľné miesto.

10:15 - 10:35  Bezpečnostný  monitoring a vyšetrovanie v hybridnej multicloud infraštruktúre

Adam Muška,  IBM Security

Bezpečnostný analytici používajú pre svoju prácu veľmi často navzájom neintegrovaných bezpečnostné systémy, ktoré majú za úlohu im pomôcť hľadať nové bezpečnostné hrozby vo fragmentovanom dátovom prostredí. Ukážeme vám akým spôsobom môžete zefektívniť a zrýchliť prácu bezpečnostných analytikov pri vyšetrovaní a detekcii bezpečnostných incidentov.

10:35 - 10:55 Fortinet Security Fabric a platformová bezpečnosť nielen pre cloud

Zsolt Geczi, Regional Account Manager Slovakia, FORTINET

Sieťová bezpečnosť je pod tlakom aby podporila Digitálnu Transformáciu. Adaptácia Cloudu, Edge computing, mobilita smeruje k tomu, že klasická sieťová bezpečnosť v datacentrách sa bude musieť transformovať tiež. Keďže sa vyžaduje jednoduchosť, škálovateľnosť, flexibilita, nízka latencia, sieťová bezpečnosť a WAN edge segmenty konvergujú.Framework, alebo rámec na zvládnutie tejto konvergencie je model poskytovania služieb na Cloude, známy ako SASE, nový pojem od Gartnera. Ukážeme si, ako Fortinet Security Fabric zapadá do tohto rámca Secure Access Service Edge – Zabezpečeného prístupu všetkých služieb.

10:55 - 11:20  Využitie cloudových technológií v ESET bezpečnostných riešeniach

Ondrej Krajč, Senior Technical, Pre-sales Representative, ESET

Ešte dávno pred tým, ako sa začalo používať “buzzword” cloud bolo pre výrobcov bezpečnostných softvérov výzvou, ako efektívne zapojiť do svojich riešení sieťové technológie jednak z pohľadu čo najskoršej reakcie na malware a zároveň z pohľadu zberu vzoriek najnovších podozrivých súborov a objektov. To ako sa ESETu podarilo zapojiť cloudové technológie, ako je sandbox a systém poskytujúci informácie o reputácii súborov, bude venovaná prvá časť tejto prezentácie. V druhej časti prezentácie sa pozrieme, kam sa posunuli a posúvajú možnosti vzdialenej správy security produktov ESET s pomocou cloudových nástrojov pre vzdialenú správu.

11:20 - 11:40  Cloud shared security responsibility

Luke Fensome, Business Development Manager Oracle EMEA Security & Systems Management

The presentation consists of these topics: * Making a Secure Transition to the Cloud, * Security Is Driving Cloud Adoption, * Is Cloud Considered Secure Enough? * Cloud Platform Security * Shared Responsibilities, * OCI Security Strategy, * Least Trust Design – Assumption of Compromise, * Secure Design: Stronger Tenant Isolation, * Threat Containment & Reduced Risk
* Defensive security, * Offensive security, * Multi-Cloud Security Solutions

11:40 - 12:20 Cisco riešenie pre dátové centrá

Miloš Pavík, Cisco Consulting System Engineer

Meniace sa podnikateľské prostredie malo významný vplyv a vytvorilo novú normu pre IT, ktoré vyvíja svoju stratégiu v oblasti dátových centier a cloudu novými spôsobmi. I spoločnosť Cisco vníma pri budovaní dátových centier zásadné zmeny a do svojho datacentrového riešenia postavilo ďalšie tri piliere: Aplikácia je nový business: V každom podnikaní, vo všetkých odvetviach, sú aplikácie kľúčovým hnacím motorom úspechu. A každé dátové centrum alebo cloud na tejto planéte je zostavené tak, aby robilo jednu vec: beh aplikácie. Vývojár je nový zákazník: V súčasnosti sú nové aplikácie vytvorené na mieru, aktualizované o minútu, často s trvanlivosťou niekoľkých dní. Pre IT to znamená, že všetko, čo robia, a každé rozhodnutie, ktoré robia, týkajúce sa ich technológie, infraštruktúry a celého podnikania, musia slúžiť potrebám vývojárov ako primárneho zákazníka. Multi-Cloud je nové dátové  centrum: Aplikácie dnes nie sú jedna vec a „nežijú“ na jednom mieste. Pôsobia vo viacerých verejných, riadených a súkromných cloudových prostrediach. 

12:20 - 12:35 Dátové centrum a jeho úloha v cloude

Ján Mihálik, data center consultant and designer, DCpro

 

12:35 - 13:10  Praktické lekcie z informačnej a kybernetickej bezpečnosti

Pavol Lupták, certifikovaný bezpečnostný špecialista, NETHEMBA

V prezentácii pre manažérov informačnej a kybernetickej bezpečnosti, ako aj pre bežných užívateľov, popredný certifikovaný bezpečnostný špecialista a etický hacker ponúka praktické lekcie:  * Ako bezpečne komunikovať, * Význam dvojfaktorovej autentifikácie, * Prečo používať manažér hesiel, * Ako a prečo sa robia penetračné testy, * Nebezpečenstvo a hrozby sociálneho inžinierstva

13:10 - 14:00  Právne špecifiká z pohľadu poskytovateľa a používateľa cloudových služieb 

Štefan Pilár, právnik - špecialista, advokátska kancelária Bukovinský & Chlipala

Nadobudnutím účinnosti zákona č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti (ďalej ako „zákon“) získal výraz cloudové služby a poskytovanie cloudových služieb v našom právnom poriadku nový rozmer.  Vybraní poskytovatelia cloudových služieb sa tak budú musieť popri súčasných špecifikách právnej úpravy vysporiadať aj s požiadavkami zákona týkajúcimi sa bezpečnosti spracúvaných informácií (vrátane ochrany osobných údajov), hlásenia kybernetických bezpečnostných incidentov či požiadavkami na obsah novej nominátnej zmluvy, a to zmluvy o plnení bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností. Predmetom prednášky  je predovšetkým určenie, koho sa povinnosti ako poskytovateľa digitálnej služby týkajú a aké sú náležitosti novej zmluvy pri poskytovaní cloudových služieb prevádzkovateľom základnej služby.

Prednášatelia

Šfefan Pilár

právnik, AK Bukovinský & Chlipala

Pavol Lupták

certifikovaný bezpečnostný špecialista

Miroslav Petrek

SWG Technical Sales and Services Manager, IBM Cloud & Cognitive Software

Martin Frolo

IBM Cloud & Cognitive Software

Eduard Gers

IBM Services

Petr Leština

IBM Watson & Cloud Platform Sales Leader

Adam Muška

IBM Security

Luke Fensome

Business Development Manager Oracle EMEA Security & Systems Management

Ondrej Krajč

Senior Technical, Pre-sales Representative, ESET

Zsolt Geczi

Regional Account Manager Slovakia, FORTINET

Jan Mihálik

data center consultant and designer, DCpro

Miloš Pavlík

Cisco Consulting System Engineer

Partneri virtuálnej konferencie

generálny partner
partner konferencie
partner konferencie
partner konferencie
partner konferencie

Kontakt

Vaše osobné údaje budú použité len pre účely vyriešenia vašej otázky. Zásady spracovania osobných údajov