Virtuálna konferencia 

CLOUD V DIGITÁLNEJ EKONOMIKE 2020+.

O kvalitu a bezpečnosť služby ide až v prvom rade.

virtuálne | máj/jún 2020

virtuálne

Miesto konania

máj/jún 2020

Datum konania

0
Prednášok
0
Expertov
0
+
Účastníkov

Program

Hlavné témy

• Infraštruktúra a technológie – bezpečnosť a kvalita služby na prvom mieste
• Ako a podľa čoho vyberať dodávateľa (QoS, dostupnosť služby, zálohovanie, bezpečnosť, certifikácia managementu kvality a bezpečnosti podľa ISO 27001)
• Cloud v ekosystéme dátového centra
• Dodávateľ služby (subdodávatelia) – odberateľ služby: zmluvne vzťahy, riešenie sporov, vymedzenie zodpovednosti.

Cloud & Kybernetická bezpečnosť: Špecifiká z pohľadu poskytovateľa a používateľa cloudových služieb 

Štefan Pilár, právnik - špecialista, advokátska kancelíria Bukovinský & Chlipala

Nadobudnutím účinnosti zákona č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti (ďalej ako „zákon“) získal výraz cloudové služby a poskytovanie cloudových služieb v našom právnom poriadku nový rozmer.  Vybraní poskytovatelia cloudových služieb sa tak budú musieť popri súčasných špecifikách právnej úpravy vysporiadať aj s požiadavkami zákona týkajúcimi sa bezpečnosti spracúvaných informácií (vrátane ochrany osobných údajov), hlásenia kybernetických bezpečnostných incidentov či požiadavkami na obsah novej nominátnej zmluvy, a to zmluvy o plnení bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností. Predmetom prednášky  je predovšetkým určenie, koho sa povinnosti ako poskytovateľa digitálnej služby týkajú a aké sú náležitosti novej zmluvy pri poskytovaní cloudových služieb prevádzkovateľom základnej služby.

10:00 Přednáška

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam ac arcu mauris. Quisque odio neque, euismod non odio ac, vehicula cursus sapien.

10:00 Přednáška

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam ac arcu mauris. Quisque odio neque, euismod non odio ac, vehicula cursus sapien.

10:00 Přednáška

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam ac arcu mauris. Quisque odio neque, euismod non odio ac, vehicula cursus sapien.

Prednášatelia

Jméno Příjmení

Specialista

Jméno Příjmení

Specialista

Jméno Příjmení

Specialista

Jméno Příjmení

Specialista

Jméno Příjmení

Specialista

Jméno Příjmení

Specialista

Jméno Příjmení

Specialista

Jméno Příjmení

Specialista

Kontakt

Vaše osobné údaje budú použité len pre účely vyriešenia vašej otázky. Zásady spracovania osobných údajov