PDF prezentácie a komentované slajdy z podujatia AEC

1_vobruba

2_pecl_rev

3_Gottwald

4_almer_rev

5_Drgac

6_hliboky

7_pecl

8_lukas

Komentáre