Pomáhame premieňať informácie na znalosti

Takmer 20 rokov poriadania odborných konferencií a workshopov

Odbornosť a garantovaná cieľová skupina

Preferujeme odborné prezentácie na aktuálne témy pre dedikovanú cieľovú skupinu. Prezentácie a výstupy z konferencií žijú svojim "druhým životom" v digitálnom virtuálnom prostredí, keďže sú zaznamenané v multimediálnej forme.

Informačná a kybernetická bezpečnosť

Stratégie, nové technológie a best practices z projektov a implementácií

Projektový manažment

Príklady dobrej praxe ako efektívne riadiť projekty

IT právo

Aktuálne pohľady renomovaných právnikov na problematiku IT, vrátane zmluvných vzťahov a GDPR

Nová energetika 2020+

Najnovšie technológie v službách energetiky, smart meterig/smart grid, inteligentné siete

Referencie

Konferencie eFocus? Pre mňa je to vždy záruka profesionality a ľudského prístupu. Starostlivo vyberané témy, odborne zdatní prezentátori, vhodné a  pripravené prostredie, zabezpečený priebeh podujatí, následné spracovanie a dostupnosť obsahu. Na Slovensku skutočne výnimočná symbióza prvkov, ktorej výsledkom sú skvelé konferencie!
JUDr. Ing. Miroslav Chlipala, PhD. Advokat/PartnerAK Bukovinský & Chlipala

Máte námety na nové témy konferencií? Alebo chceli by ste prezentovať na našich podujatiach? Neváhajte nás kontaktovať.

Vaše osobné údaje budú použité len pre účely vyriešenia vašej otázky. Zásady spracovania osobných údajov