Atmosféra konferencií efocus

Konferencie efocus v 2017

  • 29. Marca: Moderné IT technológie, nástroje a taktiky ako nájsť nových a udržať si doterajších zakaznikov : CRM systémy/Business intelligence, Big data, analytika sociálnych sietí
  • 19. Apríla: Manažérstvo rizík
  • 16. Mája: IT security
  • 26. Septembra: IT právo 
  • 17.-18. Októbra: 11. ročník konferencie Projektový manažment
  • 22. Novembra: Smart metering/smart grid "IT Trendy a stratégie v utilitách" 

Panelová diskusia: Ako efektívne riadiť projekty/spolupráca zadávateľ projektu vs projektoví manažéri

 

 

 

Panelová diskusia: Trendy v elektroenergetike

 

29. marca 2017

Moderné IT technológie, nástroje a taktiky ako nájsť nových a udržať si doterajších zakaznikov (CRM systémy/Business intelligence, Big data, analytika sociálnych sietí)

Minulý ročník konferencie →

Musím otvorene povedať, že konferencia CRM/BI/Big data bola pre mňa za veľmi dlhé obdobie odborne najprínosnejším podujatím, na ktorom som sa zúčastnil.

Pavol Adamecriaditeľ, PricewaterhouseCoopers

Ďakujem vám za konferenciu, bola pre mňa veľmi inšpirujúca. Ďakujem aj za výbornú organizáciu.

Viktoria Šipošovávedúca odboru Riadenie obchodu, Východoslovenská energetika a.s.

Veľmi dobrá atmosféra konferencie a hlavne podnetný obsah.

Martina KrálováHead of Sales Channel Management and Business Intelligence at Slovak Telekom

Konferencie a semináre efocus

Konferencie a semináre efocus sú organizované viac ako desať rokov. Za toto obdobie bolo usporiadaných vyše 50 odborných podujatí s priemernou účasťou 120+

efocus_web1Archív doterajších konferencií